Disclaimer

Disclaimer

Photography by Robbedoes heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De teksten op en de inhoud van Photography by Robbedoes zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. Neem bij gezondheidsklachten en bij twijfels rondom jouw gezondheid ALTIJD contact op met de huisarts zodat deze je kan verwijzen naar de juiste vakmensen. Jij bent vrij en verantwoordelijk voor jouw welzijn!

Photography by Robbedoes kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Photography by Robbedoes is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder inbegrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om Photography by Robbedoes te kunnen raadplegen.